image
Everyday Actions ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/ภาษาต่างประเทศดู 867 ครั้ง

ครูให้นักเรียนเล่นเกมแข่งขันจับคู่ คำศัพท์กับภาพ โดยแบ่งเป็น 3 ทีม ทีมไหนที่สามารถทำได้ถูกต้อง และ เร็วที่สุดจะเป็นผู้ชนะ

ภาษาต่างประเทศ ตอนอื่นๆ


client