image
เครื่องดนตรี 4 ภาค ตอนที่ 4
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/ศิลปะดู 394 ครั้ง

ชั้นเรียนดนตรี ตอนที่3 จากความยาวรวม 4ตอน : วาดรูปเครื่องดนตรี ประจำภาคในแผนที่ประเทศไทย และ นำกลับไประบายสีให้สวยงามเป็นการบ้าน

ศิลปะ ตอนอื่นๆ


client