image
แสงและเงา ตอนที่ 2/3
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/วิทยาศาสตร์ดู 401 ครั้ง

ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุป การเกิดเงา และเงาคืออะไร เงาแบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง

วิทยาศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client