image
พฤติกรรมการดำเนินชีวิตในกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลาย ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/สังคมศึกษาดู 765 ครั้ง

ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเล่นเกมโดมิโนวัฒนธรรมที่หลากหลาย และเกมไพ่ โดยหาข้อความที่เป็นวัฒนธรรมที่สอดคล้องกันมาจับคู่กัน

สังคมศึกษา ตอนอื่นๆ


client