image
ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ตอนที่ 3
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/สุขศึกษาดู 511 ครั้ง

ครูให้นักเรียนช่วยกันตอบวิธีการดูแลรักษาระบบขับถ่ายปัสสาวะ

สุขศึกษา ตอนอื่นๆ


client