image
การสร้าง Form อย่างง่ายด้วย Google Doc ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/การงานอาชีพดู 735 ครั้ง

ครูแนะนำวิธีการสั่ง Form ให้ผู้เรียนเพื่อตอบแบบสอบถาม โดยส่งทาง google Plus, Facebook, Twitter, หรือ E-mail วิธีการเก็บข้อมูลของผู้ที่กรอกฟอร์มกลับมาและวิธีการเรียกดูข้อมูลทั้งหมด

การงานอาชีพ ตอนอื่นๆ


client