image
ประโยชน์ของการซ่อมแซมเสื้อผ้า ตอนที่ 3
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/การงานอาชีพดู 402 ครั้ง

นักเรียนช่วยกันสรุปประโยชน์ของการซ่อมแซมเสื้อผ้า

การงานอาชีพ ตอนอื่นๆ


client