image
การตกแต่งภาพอย่างง่ายด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/การงานอาชีพดู 846 ครั้ง

ครูแนะนำการตกแต่งภาพอย่างง่ายโดยใช้โปรแกรม Microsoft Powerpoint โดยให้นักเรียนเปิดโปรแกรม Microsoft Powerpoint ครูให้นักเรียนเลือกรูปที่ต้องการตกแต่งแล้วแนะนำวิธีการตกแต่งภาพ โดยปรับรูปแบบความคมชัด สี และขนาด

การงานอาชีพ ตอนอื่นๆ


client