image
คำสันธาน ตอนที่ 4
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/ภาษาไทยดู 350 ครั้ง

ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปความหมายของคำสันธานclient