image
การสร้างมุมด้วยโปรแทรกเตอร์ ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/คณิตศาสตร์ดู 1284 ครั้ง

การสร้างมุมด้วยโปรแทรกเตอร์ ตอนที่ 1 ครูให้นักเรียนหาจุดยอดมุมลากแขนของมุม 1 แขนแล้วใช้โปรแทรกเตอร์วางโดยให้จุดกึ่งกลางโปรแทรกเตอร์อยู่ตรงจุด จุดยอดมุม วัดมุมที่ต้องการแล้วลากแขนอีก 1 แขน ก็จะได้มุมตามต้องการ

คณิตศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client