image
เรียงคำให้เป็นประโยค
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/เด็กปฐมวัย/ทักษะการอ่านดู 971 ครั้ง

การจัดกิจกรรมให้เด็กอ่านจากภาพที่มีคำประกอบ และรู้จักนำคำมาเรียงกันให้เป็นประโยค จะช่วยให้เด็กนั้นจดจำคำง่าย ๆ ได้มากกว่าการท่องจำclient