image
Vocabulary Mix&Match ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/ภาษาต่างประเทศดู 942 ครั้ง

ครูให้นักเรียนเล่นเกมจับคู่ โดยให้นักเรียนดูคำอธิบาย และทายว่าคืออะไรclient