image
วอลเล่ย์บอล ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/สุขศึกษาดู 832 ครั้ง

ครูให้นักเรียนฝึกการโยนลูกบอล และรับ 2 มือล่างแบบซ้อนมือต่อ โดยทำให้นานที่สุดไม่ให้ลูกบอลหล่นลงพื้น

สุขศึกษา ตอนอื่นๆ


client