image
เส้นลายไทย (เขียนภาพลายกนก) ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/ศิลปะดู 655 ครั้ง

ชั้นเรียนศิลปะ ตอนที่ 1 จากความยาวรวม 4 ตอน : ทบทวนลายไทยที่เคยพบเห็น และศึกษาองค์ประกอบของ แบบลายไทยต่างๆ ฝึกการเขียนลายไทยลายกนก ฝึกร่างตามสัดส่วน

ศิลปะ ตอนอื่นๆ


client