image
แบบรูปของจำนวนนับ ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/คณิตศาสตร์ดู 901 ครั้ง

การสอนแบบรูปของจำนวนนับ โดยใช้แบบรูปในสามเหลี่ยม ปาสคาล และแบบรูปในลำดับฟีโบนักชี

คณิตศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client