image
ระบบหายใจ ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/สุขศึกษาดู 909 ครั้ง

ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมต่อภาพจิกซอว์ ซึ่งเป็นอวัยวะที่สำคัญเกี่ยวกับระบบหายใจ ได้แก่ จมูก หลอดลม และปอด

สุขศึกษา ตอนอื่นๆ


client