image
การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ ตอนที่ 2
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/คณิตศาสตร์ดู 559 ครั้ง

การอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ ตอนที่ 2 ครูให้นักเรียนดูแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบจำนวนผลไม้ที่แม่ค้าขายในวันจันทร์ – วันศุกร์ แล้วให้นักเรียนตั้งคำถามที่เกี่ยวกับแผนภูมิแท่งเปรีบบเทียบ

คณิตศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client