image
ประเทศเพื่อนบ้าน ตอนที่ 3
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/สังคมศึกษาดู 344 ครั้ง

ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดทบทวนโดยการระบายสีประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน แล้วตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน จากนั้นครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเขียน mind mapping โดยเลือกประเทศเพื่อนบ้าน 1 ประเทศ

สังคมศึกษา ตอนอื่นๆ


client