image
บาสเกตบอล ตอนที่ 2
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/สุขศึกษาดู 410 ครั้ง

ครูอธิบายความแตกต่างระหว่างลูกบาสเกตบอล และลูกฟุตบอล ครูสาธิตการจับลูกบาส และการจับลุกบาสหมุนรอบตัวเอง จากนั้นให้นักเรียนฝึกการรับ- ส่งลูกบาส การโยนลูกบาส การเด้งลูกบาสกับพื้น และการเลี้ยงลูกบาส

สุขศึกษา ตอนอื่นๆ


client