image
เครื่องดนตรี 4 ภาค ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/ศิลปะดู 971 ครั้ง

ชั้นเรียนดนตรี ตอนที่ 1 จากความยาวรวม 4ตอน : เรียนเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทย 4 โดยใช้การเล่นเกมส์ตอบคำถาม ดูภาพเครื่องดนตรี และเลือกภูมิภาคที่เป็นของเครื่องดนตรีนั้นๆ

ศิลปะ ตอนอื่นๆ


client