image
อาหารและสารอาหาร ตอนที่ 1/1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/วิทยาศาสตร์ดู 1190 ครั้ง

ครูอธิบายความหมายของคำว่า อาหารและสารอาหาร สารอาหารมี 6 ประเภท คือ 1 โปรตีน 2 คาร์โบโฮเดรท 3 ไขมัน 4 วิตามิน 5 เกลือแร่ 6 น้ำ ครูยกตัวอย่างสารอาหารในแต่ละประเภทได้จากอาหารอะไรบ้าง

วิทยาศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client