image
จำนวนนับไม่เกิน 1,000 ตอนที่ 1
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/คณิตศาสตร์ดู 482 ครั้ง

การสอน จำนวนนับไม่เกิน 1,000 โดยเน้นจำนวนเลขที่เป็นหลักหน่วย หลักสิบ และหลักร้อย ให้เขียนเป็นเลขไทย เลขอารบิก และตัวหนังสือclient