image
เทคนิคการสอนโดยใช้ผังกราฟฟิก (แบบกลุ่มใหญ่) ดาวน์โหลด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณครู/เด็กปฐมวัย/ทักษะการคิดดู 2521 ครั้ง

ผังกราฟฟิก Venn Diagram เป็นผังกราฟฟิกที่ใช้ในการเปรียบเทียบสิ่ง 2 สิ่ง ซ่างมีความเหมือนและความต่าง

ทักษะการคิด ตอนอื่นๆ


client