image
การสร้างการ์ดวันแม่อย่างง่ายด้วย Google Doc ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/การงานอาชีพดู 826 ครั้ง

ครูแนะนำการใส่ภาพประกอบ แล้วให้นักเรียนเลือกภาพตามใจชอบที่สื่อความหมายถึงแม่ จากนั้นให้ใส่ตัวอักษรและตกแต่งรูปแบบตัวอักษร สี และขนาดตามต้องการ เมื่อทำเสร็จแล้วให้นักเรียนส่งการ์ดให้คุณแม่ทาง (E-mail)

การงานอาชีพ ตอนอื่นๆ


client