image
เครื่องดนตรีที่ก่อกำเนิดเพลง ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/ศิลปะดู 821 ครั้ง

ชั้นเรียนดนตรีไทย ตอนที่ 3 จากความยาวรวม 3 ตอน : ทำใบงานเพิ่มเติม โดย การหัดฟังเสียงเครื่องดนตรีหลัก ในเพลงที่เปิดเป็นตัวอย่างเพิ่มเติม

ศิลปะ ตอนอื่นๆ


client