image
ระบบอวัยวะในร่างกาย(ระบบการย่อยอาหาร) ตอนที่ 2/1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/วิทยาศาสตร์ดู 823 ครั้ง

ครูให้นักเรียนทำการทดลองเรื่องการย่อยสารอาหารประเภทไขมันในระบบการย่อยอาหารของร่างกาย โดยให้นักเรียนช่วยกันกำหนดวัตถุประสงค์ในการทดลอง

วิทยาศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client