image
จังหวัดในภาคเหนือ ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/สังคมศึกษาดู 962 ครั้ง

ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนตอบว่า เป็นภาคใดของประเทศไทย พร้อมให้เหตุผลประกอบ จากนั้นครูนำภาพจุดเด่นที่สำคัญของจังหวัดต่างๆในภาคเหนือ แล้วให้นักเรียนตอบว่า อยู่ในจังหวัดใด

สังคมศึกษา ตอนอื่นๆ


client