image
ความสำคัญของมรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/สังคมศึกษาดู 1342 ครั้ง

ครูให้นักเรียนบอกความหมายของคำว่ามรดก แล้วให้นักเรียนต่อภาพจิกซอว์ และช่วยกันตอบว่าเป็น ภาพอะไร อยู่ที่ไหน

สังคมศึกษา ตอนอื่นๆ


client