image
แบดมินตัน ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/สุขศึกษาดู 1057 ครั้ง

นักเรียนทุกคนทำการอบอุ่นร่างกาย ครูอธิบายส่วนประกอบของไม้แบดและลูกขนไก่ และแนะนำวิธีการจับไม้แบด โดยด้านหน้าไม้เรียกโฟร์แฮนด์ ด้านหลังไม้เรียกแบ็คแฮนด์

สุขศึกษา ตอนอื่นๆ


client