image
การเคลื่อนไหวร่างกาย ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/ศิลปะดู 905 ครั้ง

การฝึกท่าพื้นฐานบัลเล่ย์เบื้องต้น ด้วยการฝึกนั่งหลังตรง ควบคุมการเคลื่อนไหวของเท้าและขา (point & flex the foot) และ การโพส วงแขนและมือ ด้วยเทคนิคลูกโป่งสมมติclient