image
การใช้แผนที่ดวงดาว ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/วิทยาศาสตร์ดู 905 ครั้ง

แผนที่ดวงดาว คือ แผนที่ท้องฟ้า ซึ่งแสดงตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ท้องฟ้าทางทิศเหนือ และท้องฟ้าทางทิศใต้ ซึ่งเป็นเครื่องมือใช้ประกอบการสังเกตดวงดาวบนท้องฟ้า โดยใช้ร่วมกับกล้องโทรทรรศน์ ครูอธิบายการใช้แผนที่ดวงดาว โดยแผนที่ดวงดาวจะใช้เฉพาะดาวฤกษ์เท่านั้น

วิทยาศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client