image
การเคลื่อนไหวร่างกาย ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/สุขศึกษาดู 804 ครั้ง

ครูให้นักเรียนอบอุ่นร่างกาย แล้วครูสาธิตการว่ายน้ำ 4 ท่า ได้แก่ ท่าผีเสื้อ ท่าฟรีสไตล์ ท่ากรรเชียง และท่ากบ จากนั้นให้นักเรียนทุกคนทำตามclient