image
อาหารและสารอาหาร ตอนที่ 2/3
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/วิทยาศาสตร์ดู 436 ครั้ง

ครูอธิบายผลสรุปจากการทดลอง การทดสอบแป้งและโปรตีน

วิทยาศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client