image
เด็กสมาธิสั้น ดาวน์โหลด
สื่อการศึกษาพิเศษ/การศึกษาพิเศษ/เตรียมความพร้อมเด็กพิเศษ(EI)ดู 1261 ครั้ง

เรียนรู้วิธีการช่วยเหลือ เด็กสมาธิสั้นในช่วงวัยก่อน 7 ขวบ ที่มีลักษณะซุกซนผิดปกติ ไม่ฟัง ขาดความยับยั้งชั่งใจ อันเป็นผลจากความผิดปกติของสมอง ส่งผลกระทบ การเรียนรู้ –เข้าสังคมกับเพื่อน ตลอดจนคำแนะนำในการเข้าปรึกษาแพทย์client