image
รสชาติและการปรุงอาหาร ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/การงานอาชีพดู 896 ครั้ง

ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างรสชาติของอาหาร พร้อมบอกว่ารสชาตินั้นได้มาจากอะไร เช่น รสเปรี้ยว เค็ม หวาน เผ็ด เป็นต้น และให้นักเรียนยกตัวอย่างขนมประเภทต่าง ๆ

การงานอาชีพ ตอนอื่นๆ


client