image
กิจกรรม...เราทำได้ (ขนมปังหน้าหมู) ตอนที่ 1/2
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/การงานอาชีพดู 345 ครั้ง

ครูแนะนำการแต่งกายโดยใส่ผ้ากันเปื้อนและหมวกคลุมผม อธิบายการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ และสาธิตวิธีการทำขนมปังหน้าหมู

การงานอาชีพ ตอนอื่นๆ


client