image
กิจกรรม...เราทำได้ (ขนมปังหน้าหมู) ตอนที่ 1/2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/การงานอาชีพดู 440 ครั้ง

ครูแนะนำการแต่งกายโดยใส่ผ้ากันเปื้อนและหมวกคลุมผม อธิบายการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ และสาธิตวิธีการทำขนมปังหน้าหมู

การงานอาชีพ ตอนอื่นๆ


client