image
Geothermal Energy ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/ภาษาต่างประเทศดู 979 ครั้ง

ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยการใช้คำถามและให้นักเรียนตอบ จนสรุปเป็นคำว่าพลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Energy)client