image
Geothermal Energy ตอนที่ 1
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/ภาษาต่างประเทศดู 279 ครั้ง

ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยการใช้คำถามและให้นักเรียนตอบ จนสรุปเป็นคำว่าพลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Energy)client