image
แบบรูปในการแก้ปัญหา ตอนที่ 2
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/คณิตศาสตร์ดู 440 ครั้ง

การสอน การประยุกต์แบบรูปในการแก้ปัญหา โดยการสังเกตความสัมพันธ์เนื้อหาจำนวนที่หายไป

คณิตศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client