image
การบอกวันที่และเดือน ตอนที่ 2
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 5/ภาษาต่างประเทศดู 395 ครั้ง

ครูให้นักเรียนบอกวันเกิดของตนเอง จากนั้นครูให้นักเรียนเล่นเกม ทบทวนความรู้client