image
การวัดขนาดของมุมโดยใช้โปรแทรกเตอร์ ตอนที่ 1
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/คณิตศาสตร์ดู 740 ครั้ง

การวัดขนาดของมุมโดยใช้โปรแทรกเตอร์ ตอนที่ 1 ครูอธิบายมุมชนิดต่างๆ และวิธีใช้โปรแทรกเตอร์ในวัดมุม

คณิตศาสตร์ ตอนอื่นๆ


client