image
จังหวะดนตรีไทย ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/ศิลปะดู 1143 ครั้ง

ชั้นเรียนวิชาดนตรี เรียนรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับจังหวะช้าเร็วของดนตรีไทย ผ่านการตีฉิ่ง ; สามชั้น /สองชั้น/ ชั้นเดียวclient