image
การกำเนิดเสียง ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/ศิลปะดู 1029 ครั้ง

เริ่มด้วยการบูรณาการเคลื่อนไหวไปกับเนื้อเพลง และเรียนรู้เรื่องที่มาของเสียงแบบต่างๆ ผ่านเกมส์เลียนเสียงจากภาพตัวอย่างที่กำหนด ฝึกความจำกับการวาดภาพแหล่งกำเนิดเสียง ทายเสียงที่ไห้ยินในบทเพลงclient