image
การคูณ ตอนที่ 2
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/คณิตศาสตร์ดู 467 ครั้ง

การเปรียบเทียบ ตัวเลขที่เหมือนกันที่มีจำนวนหลักมากขึ้น ให้อยู่ในรูปของการบวกและ การคูณclient