image
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ตอนที่ 2
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/การงานอาชีพดู 677 ครั้ง

ครูให้นักเรียนดูรูปเสื้อผ้าการแต่งกายแบบต่างๆ และให้นักเรียนตอบว่าจะใช้ในโอกาสที่เหมาะสมอย่างไรclient