image
ความแตกต่างของเมืองและชนบท ตอนที่ 2
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 3/สังคมศึกษาดู 346 ครั้ง

ครูให้นักเรียนตอบคำถามในใบงาน ว่าลักษณะเมืองและชนบทมีสภาพแวดล้อมแตกต่างกันอย่างไร

สังคมศึกษา ตอนอื่นๆ


client