image
การซ่อมแซมเสื้อผ้า ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/การงานอาชีพดู 1745 ครั้ง

ครูนำตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้า มาให้นักเรียนดูและอธิบายการใช้งานของอุปกรณ์แต่ละชนิด

การงานอาชีพ ตอนอื่นๆ


client