image
การซ่อมแซมเสื้อผ้า ตอนที่ 2
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 4/การงานอาชีพดู 594 ครั้ง

ครูนำตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้า มาให้นักเรียนดูและอธิบายการใช้งานของอุปกรณ์แต่ละชนิด

การงานอาชีพ ตอนอื่นๆ


client