image
การใช้ปฎิทินในชีวิตประจำวัน ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/สังคมศึกษาดู 522 ครั้ง

ครูให้นักเรียนตอบคำถามในใบงานโดยดูปฏิทินประกอบclient