image
การใช้ปฎิทินในชีวิตประจำวัน ตอนที่ 3
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/สังคมศึกษาดู 395 ครั้ง

ครูให้นักเรียนตอบคำถามในใบงานโดยดูปฏิทินประกอบclient