image
พยัญชนะ อักษรสูง ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/ภาษาไทยดู 1052 ครั้ง

ครูทบทวนพยัญชนะไทย 44 ตัว โดยให้นักเรียนช่วยกันตอบclient