image
พยัญชนะ อักษรสูง ตอนที่ 1
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 2/ภาษาไทยดู 495 ครั้ง

ครูทบทวนพยัญชนะไทย 44 ตัว โดยให้นักเรียนช่วยกันตอบclient