image
ประเทศสมาชิกอาเซียนและคำทักทาย ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 6/สังคมศึกษาดู 1010 ครั้ง

ครูให้นักเรียนบอกความหมายของคำว่า อาเซียน และครูให้นักเรียนดูแผนที่กลุ่มประเทศอาเซียนแล้วตอบว่าคือประเทศอะไร

สังคมศึกษา ตอนอื่นๆ


client