image
การฝึกทักษะการวิ่ง ก้าว กระโดด ตอนที่ 3 ดาวน์โหลด
สื่อการเรียนประถมศึกษา/ประถมศึกษาปีที่ 1/สุขศึกษาดู 737 ครั้ง

ครูให้นักเรียนเล่นเกม ลิงชิงบอล ครูสรุป การวิ่ง ก้าว กระโดด จะเป็นทักษะพื้นฐานของกีฬาเกือบทุกประเภท ประโยชน์ของการวิ่ง ก้าว กระโดด จะช่วยกระตุ้นสมอง ระบบของกล้ามเนื้อต่างๆ ข้อต่อ ทำให้ตัวเราสูงขึ้นclient